Spoed

Als de praktijk is geopend:

Spoedgevallen en pijnklachten

Onder een spoedgeval verstaan wij een nabloeding of een ongeval waarbij u een tand ernstig heeft beschadigd of verloren. In dat geval belt u de praktijk en wordt u dezelfde dag geholpen.
Als u pijnklachten of acute klachten heeft belt u dan zo vroeg mogelijk met de praktijk. Acute klachten of pijnklachten zijn tandheelkundig gezien zelden spoed. Voor u is dat bij forse pijn waarschijnlijk wel het geval. Daarom doen we ons best u nog dezelfde dag te helpen.

 

Als de praktijk is gesloten:

Weekend en avonddienst en bij overige afwezigheid

Na sluitingstijd van onze praktijk neemt de weekend- en avonddienst de zorg voor spoedgevallen van ons over. U kunt deze dienst ook bellen als onze praktijk o.a. door vakantie is gesloten. De Apeldoornse tandartsen werken voor tandheelkundige spoedzorg vanaf 1 juli 2022 samen met de dienst “Dental365”.  Op zaterdag en zondag zijn zij aanwezig in Apeldoorn. Op de overige dagen in Deventer.  Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 085-0189466

Hieronder vindt u informatie over Dental365:

Dental365 Spoedtandarts Apeldoorn (op zaterdag en op zondag) en Spoed Tandarts Deventer (op de overige dagen)
Telefoon:  085 – 0189466

Adres Apeldoorn: Koning Lodewijklaan 332, 7314 GP Apeldoorn

Adres Deventer: Brinkgreverweg 5, 7413 AA Deventer
Volg de borden Dental365 / Tandartsen Centrum Deventer (TCD). In het gebouw neemt u de lift naar de 5de verdieping.


Dental365 heeft naast de vestiging in Apeldoorn en Deventer, ook vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Gouda, Den Haag, Dordrecht en Ede-Wageningen.

Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven. Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl

Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts;

Wat mee te nemen:

 • Bij het bellen: houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen door betaling met pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.
 • U ontvangt altijd een nota van Dental365.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts, dan zal Dental365 u verder informeren.
 • Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is. Dental365 is een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.