Spoed

Spoedgevallen en pijnklachten

Onder een spoedgeval verstaan wij een nabloeding of een ongeval waarbij u een tand ernstig heeft beschadigd of verloren. In dat geval belt u de praktijk en wordt u dezelfde dag geholpen.
Als u pijnklachten of acute klachten heeft belt u dan zo vroeg mogelijk met de praktijk. Acute klachten of pijnklachten zijn tandheelkundig gezien zelden spoed. Voor u is dat bij forse pijn waarschijnlijk wel het geval. Daarom doen we ons best u nog dezelfde dag te helpen.

Weekend en avonddienst

Na sluitingstijd van onze praktijk neemt de weekend- en avonddienst de zorg voor spoedgevallen van ons over. U belt dan met het centrale dienstnummer 055-3663043. U hoort daar welke tandarts op dat moment dienst heeft.

De weekenddienst gaat in op vrijdagmorgen 8.00 uur en eindigt op maandagochtend 8.00 uur. In het weekend is er zowel op zaterdag als zondag twee keer per dag een spreekuur, veelal op afspraak, om 10.00 uur en om 17.00 uur.

De avond- en nachtdienst is dagelijks van 17.00 uur tot 08.00 uur. De avond- en nachtdienst is alleen bestemd voor spoedgevallen zoals ernstige nabloedingen of een ongeval. Bij de weekenddienst kunt u naast deze zaken overdag ook terecht voor pijnklachten. 

Houdt u er rekening mee dat u tijdens de weekend- en avonddienst contant moet betalen.

In de informatie over mondgezondheid en op allesoverhetgebit staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende problemen met uw tanden of mond.