KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In onze praktijk streven wij naar optimale mondzorg. Om de kwaliteit van onze geboden zorg te peilen, hebben wij ons laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk volledig onder de loep. Ze kijken o.a. naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen;
  • Of er voldoende aan nascholing wordt gedaan.

Indien een praktijk hieraan voldoet, dan ontvangt deze het KNMT visitatie certificaat.

Onze praktijk heeft na de visitatie het KNMT visitatie certificaat ontvangen.