Patiënt worden

Momenteel zijn wij gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Indien het gezinsleden betreft welke op hetzelfde adres wonen als bestaande patiënten kunt u ons bellen voor de mogelijkheden.

Legitimeren

Als u patiënt bij ons wordt, neemt u dan tijdens uw eerste bezoek een legitimatiebewijs mee waar uw BSN nummer op staat.
Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Vanaf 1 juni 2009 moeten patiënten zich ook legitimeren bij andere zorgverleners (zoals de huisarts, tandarts of fysiotherapeut), indicatieorganen en zorgverzekeraars. Identificatie van patiënten is onder meer nodig om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

Eerste bezoek

Tijdens het eerste consult wordt u gevraagd naar uw algemene gezondheid en medicijngebruik. Het is voor ons belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw medische situatie. U krijgt daarom een gezondheidsvragenlijst die u moet invullen. Ook bij eventuele mutaties is het van belang ons dat te melden.

We zullen met elkaar bespreken welke klachten er zijn en welke wensen u ten aanzien van uw gebit heeft. Schroom niet om datgene wat u wilt weten, ook daadwerkelijk te vragen!