Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

Betaalt u de rekening op tijd. Wanneer dit door omstandigheden niet lukt, neemt u dan al voor de vervaldatum van de rekening contact met ons op om een betalingsregeling te treffen. Dat voorkomt extra kosten voor u. Wanneer een nota na herinnering nog niet is betaald, worden alle eventueel nog lopende afspraken bij ons geannuleerd en wordt inning uitbesteed aan een extern bureau.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • via pinnen in de praktijk
  • via overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren.

Voor alle behandelingen boven de € 250,- kunt u vooraf om een begroting vragen.