Coronavirus (COVID-19)

Beste cliënt in de praktijk,

De afgelopen weken hebben wij veel afspraken moeten annuleren. Zowel voor u als voor ons een ongemakkelijke en ongebruikelijke situatie. We hebben hiervoor heel veel begrip van u ontvangen en daar zijn wij u erkentelijk voor.

Vanaf woensdag 6 mei 2020 is de praktijk weer open met een aangepast programma.

In aanvulling op de bestaande hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen hanteren we een aantal extra maatregelen. Dit in het belang van uw gezondheid, die van andere cliënten en van ons team. We kunnen dus nog niet werken zoals u van ons gewend bent. Daardoor kunnen we veel minder cliënten op een dag behandelen.

Leest u alstublieft onderstaande goed door:

Het maken van afspraken:

  1. U kunt ons weer bellen voor het maken van (controle) afspraken.
  1. Wij nemen contact op met de cliënten van wie de afspraak voor een behandeling in de afgelopen weken is afgezegd. In overleg met u maken we dan een nieuwe afspraak. U mag hier ook zelf voor bellen.

 Als u een afspraak heeft: 

  1. Wij laten alleen mensen in de praktijk toe waarvan wij met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. U bent verplicht om (kosteloos) uw afspraak af te zeggen als één of meer van onderstaande vragen op u van toepassing is:

-Heeft u nu corona of heeft u huisgenoten/gezinsleden met corona?
-Bent u genezen van corona korter dan 3 weken geleden?
-Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: opeens moe, verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, benauwdheid, geur of smaakverlies, verhoging of koorts?
-Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
-Bent u in thuisisolatie?
-Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke handicap? 

  1. Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk mensen tegelijk in de praktijk zijn. Dat betekent dat u alleen komt. Indien uw kind een afspraak heeft mag er één ouder of begeleider meekomen.
  1. Komt u precies op de afgesproken tijd. Niet eerder en niet later. Neem niet onnodig jassen en tassen mee.
  1. In de wachtkamer staat er handalcohol voor u klaar. Desinfecteer daarmee uw handen na binnenkomst. Raak daarna met uw handen zo weinig mogelijk aan, niet de armleuningen van de wachtkamerstoelen, ook niet uw gezicht en uw mobiele telefoon. Houdt u in de wachtkamer 1.5 meter afstand.
  1. Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. Wij hebben extra tijd nodig om de praktijkruimte na elke behandeling grondig te reinigen. Na ieder bezoek desinfecteren wij ook alle deurklinken.
  1. In de praktijk dragen wij extra bescherming zoals een extra masker. Schrikt u daar niet van.
  1. Voor sommige behandelingen zullen we u vooraf 1 minuut met een middel laten spoelen.

In geval van spoed:

In geval van spoed belt u zoals altijd de praktijk. Bij afwezigheid neemt een collega waar.

Wij kunnen u, ook in geval van spoed, helaas niet behandelen als één of meer van de genoemde vragen onder kopje 3 hierboven op u van toepassing is. U mag dan altijd telefonisch contact met ons opnemen voor informatie of het voorschrijven van medicijnen. Ook kunnen wij u dan doorverwijzen naar een CAM (Coronacentrum Acute Mondzorg).

Hoe lang we zo door moeten werken is ook voor ons nog onduidelijk. We doen er alles aan om u zo snel, goed en veilig mogelijk tandheelkundige zorg te verlenen. We hopen weer op uw begrip.

Meer informatie over het coronavirus en een bezoek aan de tandarts vindt u hier.

Contactgegevens en spoedgevallen

Ons adres en informatie over de bereikbaarheid vindt u onder contact. In geval van spoed vindt u op een speciale pagina informatie en het spoedtelefoonnummer.

Patiënt worden

Momenteel zijn wij gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Indien het gezinsleden betreft welke op hetzelfde adres wonen als bestaande patiënten kunt u ons bellen voor de mogelijkheden.

We spreken Nederlands / Wir sprechen Deutsch / We speak English.

 

 

 

Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en inhet BIG-register.

 

”Independer