Behandeling

Controle

In onze praktijk zien we u minimaal één keer per jaar voor controle. Voor veel mensen is het beter om twee keer per jaar te komen. Tijdens dit bezoek wordt uw gebit volledig gecontroleerd. Als de mondhygiëne onvoldoende blijkt nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door. Indien nodig maken we ter controle foto’s van uw gebit. Sommige gaatjes zijn nu eenmaal niet of nauwelijks met het blote oog te zien.

Behandeling

Als er risico’s of problemen met uw gebit worden geconstateerd bespreken we met u of extra behandeling nodig is. De tandarts legt u dan precies uit wat de behandeling inhoudt en wat eventuele alternatieven zijn. U kunt dan zelf beslissen waar u voor kiest. Bij een uitgebreide behandelingen informeren wij u ook over de kosten. Als er tijd is en de duur van de behandeling is kort kunnen we u gelijk behandelen. In alle andere gevallen maken we een of meerdere nieuwe afspraken. De controles en de uiteindelijke behandelingen worden altijd uitgevoerd door de tandarts.
Als er bijzondere of aanvullende behandelingen noodzakelijk zijn dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij verwijzen u naar collega´s voor onder meer: kaakchirurgie / orthodontischebehandeling / implantologie / parodontologie.

Privacy

Zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk is, hebben ook wij voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken.

 

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op allesoverhetgebit.