Klachten

Als u niet tevreden bent

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom streven al onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen wij dan graag van u. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken en herhaling van klachten voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen we er samen niet uit dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012).
Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u ook terecht op www.allesoverhetgebit.nl.  Beide instanties geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Komt u op deze wijze ook niet verder, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. Als u de behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.